unnamed

Abafundi basenkulisa yabantwana iLollyPop bevulelwa amakilasi abo amasha yizikhulu zenkampani kasimende iNPC.

INJABULO ibibhalwe emehlweni kubafundi kanye othisha benkulisa yabantwana iLollyPop Osizweni ngesikhathi bezoxhaswa ngamakilasi amabili yinkampani kasimende iNPC ibambisene nenkampani ezimele iKhulisa.

Ubehluleka ukuzibamba izinyembezi uthishanhloko wenkulisa yabantwana iLollyPop lapho kutheleka abenkampani kasimende iNPC kanye nabakwaKhulisa. Lezinkampani yizona ezihamba phambili ekutheni kugcinwe kwakhiwa amakilasi amabili okufundisa abantwana njengoba kunabafundi abanga-300. “Angazi ngingabonga ngithini ukuze kuzozwakala kahle kwabakwaNPC kanye noKhulisa. Ngijabule ngalendlela nami engingayazi ngoba namhlanje senginendawo yokuhlalisa abafundi. Akekho umzali ozojikiswa uma ezobhalisa umntwana wakhe ngonyaka ozayo. Kodwa bazokwamukelwa ngoba indawo yokubafundisa isikhona futhi inkulu kakhulu ukuthi banganela bonke,” kusho uNksz Smangele Khanyile.

UKhanyile ubuye wathi ngaloluxhaso akusizakalali bona kuphela kodwa namalungu omphakathi ayasizakala kakhulu. Kanti okhulumele inkampani uNPC uNksz Smangele Mbeje, uthe bayajabula kakhulu uma kubonakala umklamo wabo abazibandakanya kuwo ubayimpumelelo. Uqhube wathi bayakholelwa kumazwi athi ‘Sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo’. Uthe abaqali kulenkulisa ukwenza lomsebenzi, futhi basazoqhubeka nokwenza kwezinye izikole okuhle.