Eyethu News article

Abafundi basenkulisa yabantwana iLollyPop bevulelwa amakilasi abo amasha yizikhulu zenkampani kasimende iNPC. INJABULO ibibhalwe emehlweni kubafundi kanye othisha benkulisa yabantwana iLollyPop Osizweni ngesikhathi bezoxhaswa ngamakilasi amabili yinkampani kasimende iNPC ibambisene nenkampani ezimele iKhulisa. Ubehluleka ukuzibamba izinyembezi uthishanhloko wenkulisa yabantwana iLollyPop lapho kutheleka abenkampani kasimende iNPC kanye nabakwaKhulisa. Lezinkampani yizona ezihamba phambili ekutheni kugcinwe kwakhiwa amakilasi

Go to Top