media articles

/media articles

Press Release 21 YEARS VS 16 DAYS

21 YEARS VS 16 DAYS OF PRACTISING NON-VIOLENCE AGAINST WOMEN Friday, 7 th December 2018 Gender based violence (GBV) remains one of the most serious threats to the health and safety of women and girls worldwide growing need. There have been few rigorous valuation of interventions aimed at primary GBV prevention with no systematic [...]

By | 2018-12-07T14:36:31+00:00 December 7th, 2018|media articles|0 Comments

Eyethu News article

Abafundi basenkulisa yabantwana iLollyPop bevulelwa amakilasi abo amasha yizikhulu zenkampani kasimende iNPC. INJABULO ibibhalwe emehlweni kubafundi kanye othisha benkulisa yabantwana iLollyPop Osizweni ngesikhathi bezoxhaswa ngamakilasi amabili yinkampani kasimende iNPC ibambisene nenkampani ezimele iKhulisa. Ubehluleka ukuzibamba izinyembezi uthishanhloko wenkulisa yabantwana iLollyPop lapho kutheleka abenkampani kasimende iNPC kanye nabakwaKhulisa. Lezinkampani yizona ezihamba phambili ekutheni kugcinwe kwakhiwa amakilasi [...]

By | 2018-06-26T10:26:18+00:00 November 20th, 2015|media articles|0 Comments